20 przekrojowych pytań ze sztuki - jak sobie poradzisz?

Który z poniższych obrazów nie powstał w XX wieku?